Asystent Seniora

Wsparcie seniora – specjalnie przeszkoleni asystenci.

Coraz więcej starszych ludzi potrzebuje w naszym kraju wsparcia. Kwestia niezbędnej pomocy dotyczy nie tylko osób starszych, ale także niepełnosprawnych. Właśnie dla takich ludzi bardzo szerokie możliwości stwarza teleopieka, która staje się coraz częściej wykorzystywaną usługą przez rodziny seniorów, ale również przez nich samych. Dla osób zagrożonych ubóstwem, w których grupie znajduje się duża ilość osób starszych, niezwykle ważną formą pomocy jest mieszkanie chronione.

Gdy zachodzi taka potrzeba wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego ułatwi opiekunom starszych osób wykonywanie  przy nich niezbędnych czynności pielęgnacyjnych. Sprzęt, jaki można wypożyczyć zapobiega pojawianiu się trudnych do wyleczenia i bolesnych dla pacjenta odleżyn oraz zapewnia komfort chorej osobie. Społeczeństwo starzeje się i dlatego powinny zostać uruchomione już teraz procedury, których celem jest poprawa i ochrona życia seniorów. Wprowadzanie w życie rozwiązań, takich jak likwidowanie barier architektonicznych, to priorytetowe zadanie dla wielu lokalnych samorządów. Dla osób starszych, dotkniętych schorzeniami układu ruchu bądź demencją niezbędna jest również usługa asystencka. W poruszaniu się i załatwianiu niezbędnych spraw pomagają specjalnie przeszkoleni asystenci.

Usługa opiekuńcza przeznaczona jest dla osób wymagających pomocy w miejscu ich zamieszkania i dotyczy zarówno osób starszych, jak i niepełnosprawnych. W trosce o komfort życia osób starszych pojawia się coraz więcej usług i form wsparcia.