Teleopieka umożliwia monitorowanie stanu zdrowia seniora

Otwartość granic i możliwości zarobkowania w innych miejscach na świecie, skłania wielu młodych Polaków do wyjazdów za granicę i pozostawania tam nawet na zawsze. Starych drzew się jednak nie przesadza, jak mówi przysłowie i co za tym idzie starsze pokolenie nie wyraża chęci opuszczania rodzinnych stron, by mieszkać przy swoich bliskich na obczyźnie.

Dzieci szybko w dzisiejszych czasach opuszczają rodzinne domy. Wyjeżdżają nie tylko z kraju, ale także z rodzinnych miejscowości, na studia do dużych miast lub w poszukiwaniu pracy czy po prostu lepszego, ciekawszego życia. Zanikają rodziny wielopokoleniowe, mieszkające pod jednym dachem.

Coraz więcej starszych osób żyje w Polsce samotnie. Wynika to nie tylko z powyżej opisanych  sytuacji, ale również z faktu, że ich współmałżonkowie odchodzą często z tego świata wcześniej.

Zdanie „samotność zabija” nie jest przesadzone, jeśli dotyczy osób starszych.

Seniorzy niejednokrotnie borykają się z problemami zdrowotnymi, które nasilają się z wiekiem.

Samotność w sytuacji, gdy doskwierają kłopoty ze sprawnym poruszaniem się lub szwankuje już pamięć, jest naprawdę poważnym wyzwaniem.

Choć dzisiaj niektórzy o tym zapominają, ale na dzieciach spoczywa obowiązek troski o swoich rodziców w podeszłym wieku. Jest to dla wielu osób trudne do zrealizowania ze względu na stały pobyt za granicą lub w innym mieście w Polsce. Wpadanie na weekendy do rodziców nie rozwiązuje problemu stałego wsparcia dla nich.

Samotna osoba starsza przebywając nawet we własnym domu jest jednak narażona na wiele niebezpieczeństw. Świadomość tego, że jest zdana wyłącznie na siebie pogrąża ją w stanie depresji, która może być źródłem wielu poważnych chorób. Nasilający się stres może być przyczyną udaru lub  zawału. Kto wtedy powiadomi o wypadku pomoc medyczną?

W domu nietrudno również o wypadek, gdy senior samodzielnie musi sobie radzić z wyzwaniami codziennych zajęć, jakimi mogą być na przykład wymiana żarówki w żyrandolu czy nawet wieszanie firanek. Upadek dla starszej osoby to poważne ryzyko złamań, których konsekwencje mogą być dramatyczne w skutkach.

Oczywiście opieka nad osobami starszymi może być zrealizowana poprzez skorzystanie z usług opiekuńczych dostępnych w kraju, ale jest to dosyć kosztowna sprawa i nie zawsze korzystna dla seniora.

Automatyczna opieka, która gwarantuje bezpieczeństwo seniora.

Rozwiązaniem powyższych kwestii, nie tylko w obszarze bezpieczeństwa osób starszych, ale również spokoju bliskich o ich los, jest bez wątpienia teleopieka.

Zdalne monitorowanie stanu zdrowia seniora, wykonywane dzięki najnowszej technologii, to pewność, że w razie nagłych wydarzeń zdrowotnych użytkownik może liczyć na natychmiastową pomoc medyczną. To również gwarancja, że cały czas ktoś czuwa nad funkcjonowaniem samotnej osoby starszej we własnym domu. To także generowanie i przypominanie o zachowaniach prozdrowotnych, które niezbędne są, gdy senior cierpi na demencję.

Będąc nawet tysiące kilometrów od miejsca zamieszkania osoby starszej, jego bliscy mogą być spokojni o jego bezpieczeństwo i zdrowie, ponieważ troszczy się o nie teleopieka.