Opieka domowa

Teleopieka to rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka

Aktualna sytuacja demograficzna wymusza koncentrację na problemie większego wykorzystania nowoczesnej technologii w celu opieki nad zdrowiem starszych osób.

Dzięki rozwojowi medycyny ludzie żyją teraz dłużej, jednak większość z nich z przewlekłymi chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby krążenia i serca. Wiele osób starszych nie uskarża się na żadne schorzenia, jednak żyje z jakiś przyczyn samotnie. Nowoczesna technologia może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia obu tym grupom ludzi.

Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny określa formę teleopieki, jako niezwykle korzystne rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka, jakim są seniorzy, mający ograniczenia w zakresie mobilności. System zdalnego monitorowania stanu zdrowia osób starszych może pomóc w momencie, gdy zagrożone jest zdrowie i życie danej osoby w miejscu zamieszkania.

Forma teleopieki okazuje się również doskonałym rozwiązaniem dla osób z demencją lub chorobą Alzheimer’a.

Forma teleopieki okazuje się również doskonałym rozwiązaniem dla osób z demencją lub chorobą Alzheimer’a, które mieszkają samotnie. Jednak należy dostrzegać różnicę między teleopieką a telemedycyną, ponieważ zdalna opieka medyczna nie jest tym samym co leczenie wirtualne.

Osoby starsze korzystające z systemu teleopieki nie muszą być osobami przewlekle chorymi. System telemedycyny, to częsta forma wsparcia dla osób opuszczających szpital, których stan zdrowia wymaga stałego nadzoru medycznego. Teleopieka, to forma prewencji, polegająca na monitorowaniu sytuacji zdrowotnej osoby starszej, zamieszkującej samotnie. Opieka zdalna nie skupia się na leczeniu przewlekłych chorób, takich jak niewydolność serca czy choroba płuc. To forma opieki profilaktycznej i nadzoru nad zdrowiem danej grupy populacji, w tym przypadku osób starszych. Istotą tej opieki jest bezpieczeństwo użytkowników systemu oraz ich dobre samopoczucie.

Osoby starsze, mieszkające przeważnie samotnie, znajdują urozmaicenie czasu i otaczającej ich pustki w oglądaniu telewizji. Spędzają w ten sposób większość dnia. Zsynchronizowanie współczesnego odbiornika telewizyjnego ze specjalistycznym sprzętem komputerowym nie jest żadnym problemem a dzięki temu istnieje możliwość nadzoru zdalnego nad systematyczność w przyjmowaniu leków przez seniora i przestrzeganiu medycznych zaleceń. Słaba pamięć jest niestety dominującą cechą osób w podeszłym wieku.

Komunikacja z pomocą nowoczesnych technologii pozwala również na okresowe sprawdzanie stanu zdrowia i kontakt z rodziną czy opiekunem seniora.

Starsze osoby mają niestety problemy z przyswajaniem zaawansowanej technologii, jednak na pewno przemawiają do wielu z nich względy finansowe, związane z użytkowaniem telefonów a taką formę zdalnego wsparcia medycznego, w miejscu zamieszkania, mieli wyłącznie dotychczas do dyspozycji. Ten kosztowny sposób można zastąpić formą kontaktu mailowego, bądź przez aplikację mobilną czy system specjalistycznych urządzeń podłączonych do sieci internetowej.

Wbrew wyobrażeniom wykorzystanie nowoczesnych technologii do celów opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania, nie jest bardziej kosztowne niż wynajęcie opiekuna czy opłacenie miejsca w domu opieki. Koszty mogą nas bardzo pozytywnie zaskoczyć. Dodatkowym bonusem będzie zadowolenie naszego podopiecznego, który nie będąc zmuszonym do opuszczenia własnego domu, będzie czuł się w nim bezpieczny i pod bieżącym nadzorem medycznym.