Demografia - teleopieka

Teleopieka – starzenia się społeczeństwa

W dobie starzenia się społeczeństwa istotnym tematem staje się odpowiednia forma opieki nad osobami starszymi.

Gdy mowa jest o tego typu opiece, na myśl natychmiast przychodzi instytucja opiekunki lub opiekuna oraz domy opieki. Rozwiązania takie, chociaż aktualnie dosyć powszechne, nie są satysfakcjonujące dla wszystkich seniorów.

Wielu z nich nie chce opuszczać swojego miejsca zamieszkania i przenosić się na stare lata do nowego lokum. Są to dla nich drastyczne przeżycia a wizja niewłaściwej opieki w tego typu miejscach, potęguje jeszcze bardziej obawy przed pobytem w nich.

Inni wciąż samodzielni i sprawni, nie widzą zaś potrzeby zatrudniania dodatkowych osób do opieki nad sobą. Warto pamiętać, że oba rozwiązania, dom opieki i wynajęcie opiekuna, są ponad to niezwykle obciążające finansowo dla skromnego budżetu seniora.

Seniorzy mimo posiadania powyżej wymienionych obiekcji, najbardziej jednak obawiają się sytuacji, w których nagła zdrowotna niedyspozycja może stać się dla nich poważnym problemem, jeśli będą zdani wyłącznie na siebie.

Wyobrażenia autorów powieści science -fiction, w których nad zdrowiem ludzi czuwają komputery praktycznie się ziściły. Osoby starsze mogą w dzisiejszych czasach korzystać już z niezwykle wygodnej  formy wsparcia jaką jest teleopieka.

Teleopieka to bezpieczna opieka medyczna nad pacjentem, prowadzona na odległość, w warunkach domowych.

Współczesne technologie umożliwiły w końcu realizację nowoczesnego systemu opieki medycznej nad osobami starszymi, w miejscu ich zamieszkania. Nad zdrowiem i życiem osób starszych można skutecznie czuwać bez skazywania ich na stres, związany z przenosinami do domów opieki.

Dzięki nowej formie opieki nad osobami starszymi, jaką jest teleopieka, zapewniona będzie  natychmiastowa pomoc medyczna dla osób tego potrzebujących. Dzięki temu ograniczeniu ulegnie obciążenie szpitali nadmierną ilością wezwań do chorych lub nawet ich hospitalizacją. Szybka interwencja medyczna, wynikająca z łatwego, bezpośredniego kontaktu z konsultantem medycznym przyspieszy proces leczenia, zmniejszy również skutki krytycznych sytuacji.

W systemie teleopieki osoba starsza przebywa cały czas w domu a stan jej zdrowia jest zdalnie monitorowany przez specjalistów, z pomocą nowoczesnych urządzeń. Pobyt w domu ogranicza stres i wpływa pozytywnie na samopoczucie pacjenta i proces leczenia.

System sprawdza się również w przypadku opieki nad osobami, które właśnie opuściły szpital i wymagają stałego nadzoru medycznego nad ich stanem zdrowia. W takiej sytuacji teleopieka ułatwia monitorowanie procesu terapeutycznego i rehabilitacyjnego, ustalonego dla danej jednostki chorobowej.

Rekonwalescencja w warunkach domowych, ze stałym nadzorem stanu zdrowia i  bezpośrednim wsparciem medycznym, to z pewnością szybszy powrót do zdrowia pacjenta.

Teleopieka jest idealnym rozwiązaniem na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa, w którym dominującą rolę zaczynają odgrywać seniorzy i troska o ich zdrowie.

Pobyt w domu, stały monitoring stanu zdrowia i wsparcie rodziny lub opiekuna, to optymalne rozwiązanie, gwarantujące seniorowi jak najlepszą opiekę i bezpieczeństwo.