Teleopieka pomaga rodzinom podopiecznych

W dzisiejszych czasach rzadko zdarzają się rodziny wielopokoleniowe zamieszkujące od jednym dachem. Poszukiwanie lepszych zarobków i miejsca pracy sprawia, że wiele osób porzuca rodzinny dom i zmienia miejsce zamieszkania. Osoby starsze często pozostają same, chociaż dzieje się tak, bo rodzina nie ma innego wyjścia. Pozostaje jednak troska dzieci i ich niepokój o bezpieczeństwo rodziców czy dziadków.

Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi właśnie Teleopieka. Gwarancją jaką daje tego typu usługa, pozwala rodzinom na komfort spokoju i pewność, że ich bliscy są bezpieczni i pod dobrą opieką.

Teleopieka zapewnia instalację urządzeń, które pozwalają na stały dozór nad podopiecznym i dostęp do kontaktu z nim dla rodziny, w sytuacjach kryzysowych.

Do takich urządzeń należy aparat telefoniczny wyposażony w duże klawisze, w którym do danych członków rodziny, bądź bliskich znajomych przyporządkowane są ich zdjęcia. Ułatwia to znacznie starszej osobie wybieranie potrzebnych numerów i identyfikację osób, z którymi pragnie się skontaktować. Standardowy telefon, choćby nawet najlepszej produkcji, może okazać się zbyt skomplikowany w obsłudze i nieczytelny dla seniora. Aparaty dla osób starszych wyposażone są w specjalny klawisz SOS, który może zostać wykorzystany do natychmiastowego połączenia z centrum Teleopieki, opiekunem lub osobą najbliższą w sytuacji kryzysowej.

Kolejnym ważnym urządzeniem, które zapewni rodzinie i bliskim podopiecznego pewność co do jego bezpieczeństwa, jest czujnik, który alarmuje centrum Teleopieki, opiekuna lub najbliższą osobę o tym, gdzie aktualnie przebywa podopieczny. Kwestia dotyczy głównie momentu opuszczania przez seniora miejsca zamieszkania, chociaż Teleopieka gwarantuje również rozmieszczenie czujników w mieszkaniu, które czuwają nad bezpieczeństwem podopiecznego. W momencie instalowania usługi Teleopieki ustalane są parametry dotyczące przestrzeni kontrolowanej przez system, po jakiej porusza się senior. Również poza domem. Wiele osób starszych cierpi na demencję i może po prostu zgubić się lub ulec wypadkowi oddalając zbytnio od miejsca zamieszkania. Zadaniem czujników jest przekazywanie informacji do centrum Teleopieki o miejscu w jaki aktualnie znajduje się senior. Czujnik będzie alarmował opiekunów w momencie, gdy podopieczny przekroczy bezpieczną granicę samodzielnego poruszania się na zewnątrz domostwa lub wybierze się na spacer nocą.

Wspomniane czujniki ruchu, montowane w mieszkaniu seniora są kolejnym urządzeniem, które umożliwia rodzinie nadzór nad bezpieczeństwem i zdrowiem osoby starszej, nawet jeśli jest oddalona o setki kilometrów. Monitory aktywności seniora niezwłocznie przekazują wezwania do centrum Teleopieki, jeśli przez długi czas podopieczny nie wykazuje ruchu w mieszkaniu. Działanie takie ma na celu natychmiastową reakcję pracowników Teleopieki w sytuacji, gdyby podopieczny stracił przytomność lub przewrócił się. Urządzenie jest również skuteczne w nadzorze regularnego spożywania posiłków i przyjmowania leków, jeśli zostanie zamontowane w kuchni. W takiej sytuacji zadaniem opiekuna z Teleopieki jest przypominanie i nadzór nad tą sferą życia seniora.

Czujniki montowane w mieszkaniu osoby pozostającej pod opieką Teleopieki mogą nadzorować również stan techniczny urządzeń i instalacji znajdujących się w pomieszczeniach. Na przykład sa w stanie zaalarmować centrum Teleopieki lub osobę opiekującą się seniorem w sytuacji, gdy w lokalu zacznie gwałtownie spadać temperatura lub ulegnie awarii kran i woda zacznie w sposób niekontrolowany zalewać  mieszkanie.

Usługa Teleopieki gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i spokoju nie tylko osobie, nad którą sprawuje opiekę, ale również jej rodzinie, która może przebywać daleko, bez obaw o stan swojego bliskiego krewnego.