teleopieka-w-liczbach-2

Teleopieka w liczbach – część 2

Teleopieka działa także poprzez monitorowanie objawów czynności życiowych, takich jak ciśnienie krwi, poziom cukru czy wysokość tętna i przekazywanie tych danych do centrum, gdzie są weryfikowane przez lekarza. Jeśli parametry życiowe podopiecznego znajdują się poza „normalnymi” zakresami, natychmiast wdrażane są odpowiednie działania medyczne. Usługi Teleopieki dopasowują się do usług świadczonych seniorowi przez rodzinę, przyjaciół i opiekunów długoterminowych.

Badania nad sprawnością funkcjonowania systemu Teleopieki przeprowadzone w Anglii objęły swoim zasięgiem aż 6191 pacjentów podlegających tej formie opieki. Projekt został  opracowany w celu zbadania efektywności tej formy usługi pod względem kosztów, skuteczności klinicznej, kwestii organizacyjnych, wpływu na opiekunów i kwestii związanych z zatrudnieniem. Skupił się na trzech stanach chorobowych podopiecznych : cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (COPD) i chorobie niedokrwiennej serca.

Wyniki badań opublikowane w 2012 roku wykazują, że prawidłowa opieka w ramach systemu  może znacznie zmniejszyć śmiertelność seniorów, konieczność przyjmowania ich do szpitala lub obniżyć liczbę ich dni spędzanych w szpitalu.

Skuteczność usług Teleopieki wyrażają, wynikające z przeprowadzonych badań, następujące liczby:

o 15% zredukowana liczba wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu,
o 20% zredukowane interwencje w nagłych wypadkach,
o 14% zmniejszona liczba dni spędzonych chorując w łóżku,
o   8% obniżone koszty leczenia,
o 45% zredukowana śmiertelność.
System Teleopieki od wielu już lat skutecznie funkcjonuje poza granicami Polski. Na Wyspach Brytyjskich ten sposób opieki jest finansowany z funduszy społecznych. Powołane są tam jednostki odpowiedzialne za kontrolę standardów oferowanych usług. Firmy świadczące usługi Teleopieki podlegają akredytacji. Opracowane zostały normy i kodeksy z przepisami dotyczącymi funkcjonowania tej formy pomocy dla seniorów. Kontrola działalności systemu usług Teleopieki w Wielkiej Brytanii i długoletnie doświadczenie dają gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług. Polskie firmy  zajmujące się usługami Teleopieki prowadzą swoją działalność wzorując się na najlepszych zagranicznych wzorcach.

Część pierwsza.