teleopieka-w-liczbach

Teleopieka w liczbach – część 1

Teleopieka to usługa umożliwiająca osobom starszym i przewlekle chorym niezależne życie w swoim domu pod zdalną opieką nad ich zdrowiem i nadzorem nad ich bezpieczeństwem. Prawie 100% starszych osób opowiada się za dostępem do tego typu usług w miejscu ich zamieszkania. Usługi Teleopieki zapewniają również spokój rodzinie, przyjaciołom i opiekunom seniorów , dzięki świadomości, że gdy nie są w stanie pilnować swoich bliskich, wykona to za nich perfekcyjnie system Teleopieki .

Teleopieka to pakiet usług i zestaw urządzeń najnowszej technologii zapewniający pomoc starszej lub chorej przewlekle osobie w jej domu, dostosowany do jej potrzeb. Działanie systemu może być tak proste, jak podstawowa usługa alarmów indywidualnych, która funkcjonuje przez 24 godziny w tygodniu, dzięki noszonemu przez seniora sygnalizatorowi, ale może również być rozszerzone i obejmować czujniki i monitoring w miejscu zamieszkania, działający w postaci wykrywaczy ruchu lub upadku oraz alarmów przeciw pożarowych i gazowych, które wysyłają ostrzeżenia do centrum Teleopieki  i działają również 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Usługa może również zawierać urządzenia lokalizacyjne, które mogą być wykorzystane do zagwarantowania starszej osobie bezpieczeństwa poza jej domem.

Oprócz reakcji alarmowych na nagły i niespodziewany wypadek, Teleopieka może pracować w trybie prewencyjnym i wtedy usługi są zaplanowane w kierunku monitorowania stanu zdrowia,  dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa seniora. Monitorowanie codziennych działań starszej osoby może stanowić źródło wczesnego ostrzeżenia o pogorszeniu stanu zdrowia seniora, co powoduje reakcję ze strony rodziny lub specjalistów.