Starość - teleopieka

Teleopieka jest przyszłością wsparcia dla seniorów

Systemy teleopieki pozwalają na natychmiastowe wysłanie sygnału alarmowego i połączenie się z centrum alarmowym, bliską osobą lub pogotowiem. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa, że w mieście z co najmniej 10 tysiącami mieszkańców karetka pogotowia powinna dojechać w czasie do 15 minut od zgłoszenia. System teleopieki umożliwia zaalarmowanie zaufanej osoby. Sąsiad w najkrótszym czasie może udzielić pierwszej pomocy lub po prostu „podnieść chorego na duchu”.

Centrum alarmowe systemu teleopieki, za zgodą podopiecznego, może mieć dostęp do zapasowego klucza do jego mieszkania. Wywiad medyczny z podopiecznym, informacje o schorzeniach a nawet miejsce przechowywania lekarstw przyczyniają się do szybkiego i sprawnego udzielania pomocy. Wszystko to pozwala zaoszczędzić cenne minuty i uratować życie.

Każde rozwiązanie wspierające bezpieczeństwo osób, które potencjalnie mogą potrzebować zewnętrznego wsparcia jest ważny i potrzebny. Przede wszystkim warto wspierać osoby starsze cierpiące na przewlekłe choroby. Szybkość dotarcia z pomocą do takich osób w sytuacjach nagłych jest kluczowa i bardzo często decydująca o zdrowiu lub nawet życiu.

Interesującym rozwiązaniem jest system teleopieki NaszSenior.pl, który pozwala na stosowanie urządzeń diagnostycznych i kontrolnych. Największą zaletą tego rozwiązania są funkcje analizy zachowań i automatycznego informowania o sytuacjach krytycznych. System teleopieki NaszSenior.pl oferuje funkcje, które łącząc wygodę, dyskrecję oraz skuteczność działania zapewnia bardzo wysoką jakość świadczonych usług opiekuńczych.