Teleopieka jako wsparcie dla osób starszych.

Istotnym aspektem idei funkcjonowania Teleopieki,  jako wsparcia dla osób starszych, jest redukcja traumatycznych przeżyć w grupie społecznej, jakiej jest dedykowany ten system.

Chodzi tu nie tylko o poczucie bezpieczeństwa w momencie, gdy osoba starsza, samotna lub niesamodzielna ma świadomość dyskretnej opieki, świadczonej w miejscu jej zamieszkania, ale także o fakt, że teleopieka sprawia, ze wielu seniorów nie musi opuszczać swoich domostw, gdy nie radzą już sobie w samodzielnym funkcjonowaniu.

Do tej pory jedyną alternatywą w takiej sytuacji było przeniesienie się do domu opieki. W Polsce pojawia się coraz więcej prywatnych domów opieki, ale niestety tylko znikoma ilość z nich spełnia standardy odpowiednie do przebywania w nich osób starszych i chorych. Głównym mankamentem tego typu miejsc jest mała liczba osób zatrudnionych do wykonywania usług opiekuńczych. Zdarza się, że na 3 opiekunów przypada około 60 do nawet 100 podopiecznych. Niemożliwością jest w takiej sytuacji zagwarantowanie odpowiedniej kontroli stanu zdrowia każdej osoby starszej.

Popularne stało się ostatnimi czasy zatrudnianie opiekunek lub opiekunów dla seniorów w miejscu ich zamieszkania. Taka osoba z pewnością jest niezwykle pomocna w wielu pracach domowych, zakupach czy po prostu dla towarzystwa osoby starszej, jednak nie są to na pewno ludzie kompetentni na tyle, by nadzorować profesjonalnie stan zdrowia swego podopiecznego. Do wykonania, wydawałoby się prostego, pomiaru ciśnienia potrzebna jest znajomość wykonywania tej czynności, tymczasem wiele osób świadczących usługi opiekuńcze nie ma o tym żadnego pojęcia.

Teleopieka gwarantuje monitoring zdalny najważniejszych funkcji życiowych użytkownika. Dyskretne i nie utrudniające funkcjonowania czujniki mierzą cały czas plus, ciśnienie krwi oraz oddech seniora. Odbierają natychmiast nieprawidłowe wskazania, które są konsultowane przez specjalistów w Centrum Teleopieki. Ma to szczególne znaczenie dla osób dotkniętych chorobą Alzheimer’a lub demencją. Możliwe jest zainstalowanie czujnika GPS, który zlokalizuje osobę starszą, jeśli ta oddali się od domu i przekroczy granice, które wcześniej zostaną ustalone np. miasta czy kwartału domów. W takiej sytuacji natychmiast powiadamiani są pracownicy Centrum lub osoba sprawująca prawnie opiekę nad seniorem.

Tego typu usługa jest przeznaczona głównie dla osób z problemami z pamięcią.

Osoby starsze w momencie przeniesienia ich do domu opieki przezywają ogromny stres, który odbija się na ich zdrowiu. Nowe miejsce, pozbawione znajomych sprzętów i bliskich osób powoduje przerażenie i świadomość osamotnienia. Przez wieki funkcjonowało w polskim sposobie myślenia pejoratywny pojęcie „oddać rodziców do przytułku”. Oczywiście wiele się zmieniło i mamy teraz wspaniałe centra opieki nad osobami starszymi, funkcjonujące według unijnych norm i na poziomie światowym, jednak są to nieliczne punkty na mapie tego typu usług w Polsce. Większość stanowią nadal te, w których pobyt nawet dla zdrowych osób jest przerażający.

Zmianowość pracy w tego typu jednostkach nie gwarantuje odpowiedniej kontroli stanu zdrowia osoby starszej. Brakuje wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej, która poświeci właściwie czas takiemu zajęciu. Teleopieka w pełni rozwiązuje ten problem i pozwala osobie starszej cieszyć się komfortem pobytu we własnym domu, w którym niejednokrotnie spędził całe życie i przeżywał szczęśliwe chwile. Poczucie bezpieczeństwa dają własne cztery ściany, a to gwarancja spokoju, który jest niezwykle ważnym czynnikiem w procesie leczenia. Zawsze ludzie szybciej wracają do zdrowia w miejscu zamieszkania niż w szpitalu i tu nasuwa się myśl o kolejnym zagrożeniu dla zdrowia seniora. Będąc w grupie osób, w domu opieki starsza osoba narażona jest na różnego typu infekcje, które są przyczyną poważnych chorób.

Teleopieka wyklucza tego typu zagrożenia, dając szansę na spokojną, bezpieczną i zdrową jesień życia.