Gerontologia-i-geriatria

Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy

Czy należy inwestować w rozwój gerontologii i geriatrii naszym kraju?

Wyzwania wobec bazy i kadry geriatrycznej.

Zadania naukowe, dydaktyczne, organizacyjno-opiekuńcze i edukacyjne dotyczące gerontologii, a zwłaszcza geriatrii, mogą być realizowane, o ile mają silne wsparcie poprzez bazę naukowo-badawczą opartą na uczelniach medycznych. Niestety, zarówno kadra i baza naukowa, jak i zasoby w zakresie geriatrycznej bazy łóżkowej w Polsce, w niedofinansowanych zakładach opieki krótkoterminowej (oddziały geriatryczne) i długoterminowej są wysoce niedostateczne. Brakuje oddziałów rehabilitacyjnych dla przewlekle chorych oraz jednostek paliatywno-hospicyjnych. Nie podejmuje się kroków w kierunku rozwoju rehabilitacji osób starszych i opieki psychologicznej. Czytaj więcej

Demografia - teleopieka

Teleopieka – starzenia się społeczeństwa

W dobie starzenia się społeczeństwa istotnym tematem staje się odpowiednia forma opieki nad osobami starszymi.

Gdy mowa jest o tego typu opiece, na myśl natychmiast przychodzi instytucja opiekunki lub opiekuna oraz domy opieki. Rozwiązania takie, chociaż aktualnie dosyć powszechne, nie są satysfakcjonujące dla wszystkich seniorów.

Wielu z nich nie chce opuszczać swojego miejsca zamieszkania i przenosić się na stare lata do nowego lokum. Są to dla nich drastyczne przeżycia a wizja niewłaściwej opieki w tego typu miejscach, potęguje jeszcze bardziej obawy przed pobytem w nich.

Inni wciąż samodzielni i sprawni, nie widzą zaś potrzeby zatrudniania dodatkowych osób do opieki nad sobą. Warto pamiętać, że oba rozwiązania, dom opieki i wynajęcie opiekuna, są ponad to niezwykle obciążające finansowo dla skromnego budżetu seniora. Czytaj więcej