Jak system Teleopieki pomaga opiekunom pełnoetatowym?

Osoby starsze lub chore wymagają niejednokrotnie całodobowej obecności opiekunów i w takiej sytuacji system Teleopieki może pełnić funkcję uzupełniającą.

Osoby zatrudniane na stanowisko opiekuna całodobowego potrzebują w swojej ciężkiej pracy wsparcia. Seniorzy ze schorzeniami takimi jak Alzheimer czy Parkinson wymagają stałego nadzoru, tymczasem opiekun musi wykonywać jednocześnie mnóstwo czynności w miejscu, w którym sprawuje opiekę nad chorą i starszą osobą. Konieczne jest wychodzenie po zakupy, sprzątanie, gotowanie czy nawet odpoczynek. W czasie wykonywania tych czynności w mieszkaniu i poza nim, przydałaby się druga para oczu, która  kontrolowałaby zachowania podopiecznego i czuwała nad jego bezpieczeństwem lub potrzebami. Czytaj więcej