Opieka domowa

Teleopieka to rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka

Aktualna sytuacja demograficzna wymusza koncentrację na problemie większego wykorzystania nowoczesnej technologii w celu opieki nad zdrowiem starszych osób.

Dzięki rozwojowi medycyny ludzie żyją teraz dłużej, jednak większość z nich z przewlekłymi chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby krążenia i serca. Wiele osób starszych nie uskarża się na żadne schorzenia, jednak żyje z jakiś przyczyn samotnie. Nowoczesna technologia może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia obu tym grupom ludzi.

Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny określa formę teleopieki, jako niezwykle korzystne rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka, jakim są seniorzy, mający ograniczenia w zakresie mobilności. System zdalnego monitorowania stanu zdrowia osób starszych może pomóc w momencie, gdy zagrożone jest zdrowie i życie danej osoby w miejscu zamieszkania. Czytaj więcej

Demografia - teleopieka

Teleopieka – starzenia się społeczeństwa

W dobie starzenia się społeczeństwa istotnym tematem staje się odpowiednia forma opieki nad osobami starszymi.

Gdy mowa jest o tego typu opiece, na myśl natychmiast przychodzi instytucja opiekunki lub opiekuna oraz domy opieki. Rozwiązania takie, chociaż aktualnie dosyć powszechne, nie są satysfakcjonujące dla wszystkich seniorów.

Wielu z nich nie chce opuszczać swojego miejsca zamieszkania i przenosić się na stare lata do nowego lokum. Są to dla nich drastyczne przeżycia a wizja niewłaściwej opieki w tego typu miejscach, potęguje jeszcze bardziej obawy przed pobytem w nich.

Inni wciąż samodzielni i sprawni, nie widzą zaś potrzeby zatrudniania dodatkowych osób do opieki nad sobą. Warto pamiętać, że oba rozwiązania, dom opieki i wynajęcie opiekuna, są ponad to niezwykle obciążające finansowo dla skromnego budżetu seniora. Czytaj więcej