Teleopieka jako wsparcie dla osób starszych.

Istotnym aspektem idei funkcjonowania Teleopieki,  jako wsparcia dla osób starszych, jest redukcja traumatycznych przeżyć w grupie społecznej, jakiej jest dedykowany ten system.

Chodzi tu nie tylko o poczucie bezpieczeństwa w momencie, gdy osoba starsza, samotna lub niesamodzielna ma świadomość dyskretnej opieki, świadczonej w miejscu jej zamieszkania, ale także o fakt, że teleopieka sprawia, ze wielu seniorów nie musi opuszczać swoich domostw, gdy nie radzą już sobie w samodzielnym funkcjonowaniu.

Do tej pory jedyną alternatywą w takiej sytuacji było przeniesienie się do domu opieki. W Polsce pojawia się coraz więcej prywatnych domów opieki, ale niestety tylko znikoma ilość z nich spełnia standardy odpowiednie do przebywania w nich osób starszych i chorych. Głównym mankamentem tego typu miejsc jest mała liczba osób zatrudnionych do wykonywania usług opiekuńczych. Zdarza się, że na 3 opiekunów przypada około 60 do nawet 100 podopiecznych. Niemożliwością jest w takiej sytuacji zagwarantowanie odpowiedniej kontroli stanu zdrowia każdej osoby starszej.

Czytaj więcej