Jak system Teleopieki pomaga opiekunom pełnoetatowym?

Osoby starsze lub chore wymagają niejednokrotnie całodobowej obecności opiekunów i w takiej sytuacji system Teleopieki może pełnić funkcję uzupełniającą.

Osoby zatrudniane na stanowisko opiekuna całodobowego potrzebują w swojej ciężkiej pracy wsparcia. Seniorzy ze schorzeniami takimi jak Alzheimer czy Parkinson wymagają stałego nadzoru, tymczasem opiekun musi wykonywać jednocześnie mnóstwo czynności w miejscu, w którym sprawuje opiekę nad chorą i starszą osobą. Konieczne jest wychodzenie po zakupy, sprzątanie, gotowanie czy nawet odpoczynek. W czasie wykonywania tych czynności w mieszkaniu i poza nim, przydałaby się druga para oczu, która  kontrolowałaby zachowania podopiecznego i czuwała nad jego bezpieczeństwem lub potrzebami.

Taką formę pomocy jest w stanie zaoferować właśnie Teleopieka. Jeśli komuś zależy na spokoju i poczuciu bezpieczeństwa bliskiej osoby starszej może liczyć na osiągnięcie tego z pomocą systemu Teleopieki.

By wspomóc funkcjonowanie opiekuna pełnoetatowego w miejscu zamieszkania jego podopiecznego możliwe jest zainstalowanie systemu interkomów w poszczególnych pomieszczeniach, dzięki czemu opiekun będzie mógł rozmawiać ze swoim podopiecznym wykonując różne niezbędne czynności. Jeżeli starsza osoba jest chora i leżąca to taki sposób komunikacji może okazać się wyjątkowo potrzebny i skuteczny. Umożliwia on również stała kontrolę nad stanem podopiecznego.

Specjalne urządzenia powiadamiające instalowane w ramach usługi Teleopieki mogą informować opiekuna o kondycji osoby starszej w momencie, gdy opiekun będzie zmuszony przebywać poza mieszkaniem, na przykład w sklepie lub wyrzucając śmiecie. Dzięki takim urządzeniom praca opiekuna nie będzie stresująca, a to ma ogromne znaczenie, ponieważ osoby opiekujące się całodobowo seniorami lub osobami chorymi narażone są na poważną przypadłość jaką jest zespół stresu opiekuna.

Czujniki ruchu ustawione w sypialni osoby starszej lub chorej będą sygnalizowały w nocy czy dana osoba nie spadła z łóżka lub czy wstała z niego i czy do niego powróciła. Ma to ogromne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego odpoczynku opiekunowi, ale również w kwestii bezpieczeństwa osoby starszej.

Istnieje możliwość zainstalowania czujników, które w nocy będą przekazywały dźwięk z sypialni, w której przebywa starsza osoba, co pozwoli opiekunowi na zorientowanie się czy podopieczny spokojnie oddycha i komfortowo śpi, bez wstawania i wchodzenia do jego sypialni, co może spowodować jego przebudzenie i co z pewnością uniemożliwia komfortowy odpoczynek opiekuna.

Usługi opiekuńcze wykonywane są niejednokrotnie w dużych domach, gdzie znajduje się wiele niebezpiecznych dla osoby starszej miejsc. System sygnalizacji Teleopieki może zabezpieczać tego typu miejsca przed dostępem do nich seniora. Odpowiednie czujniki mogą alarmować opiekuna w momencie, gdy jego podopieczny zbliży się do niebezpiecznego obszaru.

Jeżeli nie jesteśmy przekonani co do umiejętności opiekuna całodobowego, dodatkowa usługa Teleopieki zagwarantuje nam pewność, że w czasie sytuacji kryzysowych senior otrzyma na pewno odpowiednią i natychmiastową pomoc medyczną. Opiekun pełnoetatowy może odpowiadać za przygotowywanie posiłków, zakupy czy sprzątanie, natomiast system Teleopieki okaże się niezbędny w sytuacji konieczności udzielenia pomocy dotyczącej stanu zdrowia seniora.

Teleopieka może zaoferować dostosowany do sytuacji i potrzeb podopiecznego i jego rodziny zestaw usług, nawet jeśli zatrudniony został opiekun pełnoetatowy.

Powierzając tego typu osobie całodobową opiekę nad chorą i starszą, bliską osobą należy pamiętać, że praca przy kimś chorym, na przykład na Alzheimera czy inny rodzaj demencji, wymaga dużej odporności psychicznej i fizycznej. Osoba wykonująca pracę opiekuna pełnoetatowego musi mieć możliwość odpoczynku i sama niejednokrotnie nie jest w stanie podołać wszystkim ciążącym na niej obowiązkom.

Dlatego w trosce o komfort i zdrowie obojga, opiekuna i podopiecznego, warto skorzystać w takim wypadku z pomocy Teleopieki.