Senior

Standardy świadczenia usług specjalności geriatria

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii

Geriatryczne standardy opieki nad osobami w starszym wieku.

Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku, leczenie oraz pielęgnacja osób starszych będą we współczesnym świecie coraz bardziej aktualne. Aby pomóc ludziom w starszym wieku, należy wypracować taki system leczenia i pielęgnowania, który będzie jasno określał zadania lekarza, pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, pracownika socjalnego i wolontariusza. Standardy opieki medycznej nad ludźmi w podeszłym wieku mają stanowić nowy model i wzór postępowania z osobą starszą. Stosując te standardy zespół geriatryczny będzie miał możliwość „całościowego” podejścia do pacjenta i jego problemów.

Czytaj całość w formacie PDF.

Autorzy opracowania:

  1. dr Jarosław Derejczyk
  2. prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  3. dr Anna Jakrzewska-Sawińska
  4. lek. Andrzej Jóźwiak
  5. dr Alicja Klich
  6. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Wojciech Pędich
  2. prof. dr hab. Józef Kocemba
  3. dr hab. med. Barbara Bień

Konsultacja socjologiczna:

  1. prof. dr hab. Zbigniew Woźniak