Standardy opieki geriatrycznej. Organizacja opieki geriatrycznej.

Od przeszło ćwierć wieku działa w Łodzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Ludzie starsi chętnie korzystają z tej instytucji. Mogą korzystać z wykładów,
sekcji specjalistycznych (medyczna, prawna, społeczna, plastyczna,
artystyczna), gimnastyki, basenu, sekcji turystycznej oraz z lektoratów języków
obcych. Chętnych jest tak dużo, że sale wykładowe użyczane przez Uniwersytet
Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie są w stanie wszystkich pomieścić.
Obecnie jest około 600 osób czekających na korzystanie z zajęć U.T.W.
Od 1975 roku działała w Łodzi Poradnia Geriatryczna. Na jakiś czas została
rozwiązana, ale od prawie 2 lat ponownie wznowiła swoją działalność w bardzo
okrojonym zakresie. Ta wcześniej działająca Poradnia Geriatryczna spełniała
oczekiwania ludzi starszych. Duża poczekalnia dawała możliwości
nawiązywania kontaktów w czasie oczekiwania na wizytę. Dla chętnych była
sala gimnastyczna, gdzie pod nadzorem rehabilitanta odbywały się ćwiczenia
usprawniające; istniała możliwość korzystania z zabiegów fizykoterapii oraz
wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych i USG jamy brzusznej.

Czytaj całość – Dr n. med. Zofia Czechowicz „Standardy opieki geriatrycznej. Organizacja opieki geriatrycznej. Opieka instytucjonalna.”