Standardy opieki geriatrycznej. Organizacja opieki geriatrycznej.

Od przeszło ćwierć wieku działa w Łodzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Ludzie starsi chętnie korzystają z tej instytucji. Mogą korzystać z wykładów,
sekcji specjalistycznych (medyczna, prawna, społeczna, plastyczna,
artystyczna), gimnastyki, basenu, sekcji turystycznej oraz z lektoratów języków
obcych. Chętnych jest tak dużo, że sale wykładowe użyczane przez Uniwersytet
Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie są w stanie wszystkich pomieścić.
Obecnie jest około 600 osób czekających na korzystanie z zajęć U.T.W.
Od 1975 roku działała w Łodzi Poradnia Geriatryczna. Na jakiś czas została
rozwiązana, ale od prawie 2 lat ponownie wznowiła swoją działalność w bardzo
okrojonym zakresie. Ta wcześniej działająca Poradnia Geriatryczna spełniała
oczekiwania ludzi starszych. Duża poczekalnia dawała możliwości Czytaj więcej

Starość - teleopieka

Teleopieka jest przyszłością wsparcia dla seniorów

Systemy teleopieki pozwalają na natychmiastowe wysłanie sygnału alarmowego i połączenie się z centrum alarmowym, bliską osobą lub pogotowiem. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa, że w mieście z co najmniej 10 tysiącami mieszkańców karetka pogotowia powinna dojechać w czasie do 15 minut od zgłoszenia. System teleopieki umożliwia zaalarmowanie zaufanej osoby. Sąsiad w najkrótszym czasie może udzielić pierwszej pomocy lub po prostu „podnieść chorego na duchu”. Czytaj więcej

Gerontologia-i-geriatria

Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy

Czy należy inwestować w rozwój gerontologii i geriatrii naszym kraju?

Wyzwania wobec bazy i kadry geriatrycznej.

Zadania naukowe, dydaktyczne, organizacyjno-opiekuńcze i edukacyjne dotyczące gerontologii, a zwłaszcza geriatrii, mogą być realizowane, o ile mają silne wsparcie poprzez bazę naukowo-badawczą opartą na uczelniach medycznych. Niestety, zarówno kadra i baza naukowa, jak i zasoby w zakresie geriatrycznej bazy łóżkowej w Polsce, w niedofinansowanych zakładach opieki krótkoterminowej (oddziały geriatryczne) i długoterminowej są wysoce niedostateczne. Brakuje oddziałów rehabilitacyjnych dla przewlekle chorych oraz jednostek paliatywno-hospicyjnych. Nie podejmuje się kroków w kierunku rozwoju rehabilitacji osób starszych i opieki psychologicznej. Czytaj więcej

Senior

Standardy świadczenia usług specjalności geriatria

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii

Geriatryczne standardy opieki nad osobami w starszym wieku.

Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku, leczenie oraz pielęgnacja osób starszych będą we współczesnym świecie coraz bardziej aktualne. Aby pomóc ludziom w starszym wieku, należy wypracować taki system leczenia i pielęgnowania, który będzie jasno określał zadania lekarza, pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, pracownika socjalnego i wolontariusza. Standardy opieki medycznej nad ludźmi w podeszłym wieku mają stanowić nowy model i wzór postępowania z osobą starszą. Stosując te standardy zespół geriatryczny będzie miał możliwość „całościowego” podejścia do pacjenta i jego problemów. Czytaj więcej

Demografia - teleopieka

Teleopieka – starzenia się społeczeństwa

W dobie starzenia się społeczeństwa istotnym tematem staje się odpowiednia forma opieki nad osobami starszymi.

Gdy mowa jest o tego typu opiece, na myśl natychmiast przychodzi instytucja opiekunki lub opiekuna oraz domy opieki. Rozwiązania takie, chociaż aktualnie dosyć powszechne, nie są satysfakcjonujące dla wszystkich seniorów.

Wielu z nich nie chce opuszczać swojego miejsca zamieszkania i przenosić się na stare lata do nowego lokum. Są to dla nich drastyczne przeżycia a wizja niewłaściwej opieki w tego typu miejscach, potęguje jeszcze bardziej obawy przed pobytem w nich.

Inni wciąż samodzielni i sprawni, nie widzą zaś potrzeby zatrudniania dodatkowych osób do opieki nad sobą. Warto pamiętać, że oba rozwiązania, dom opieki i wynajęcie opiekuna, są ponad to niezwykle obciążające finansowo dla skromnego budżetu seniora. Czytaj więcej