Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych.

Każdy z nas pragnie czuć się we własnym domu dobrze i bezpiecznie. Jednak bywają takie sytuacje w życiu (wypadek, choroba przewlekła, niepełnosprawność), które sprawiają że człowiek ma ograniczoną zdolność do samodzielnego poruszania się czasowo lub na stałe.

W tym trudnym okresie chora osoba potrzebuje pomocy. Zagwarantować ją może teleopieka. Jest to nowoczesny, ale bardzo skuteczny sposób wsparcia osób potrzebujących. W ramach systemu teleopieka świadczonych jest wiele form pomocy, wśród nich znajduje się usługa asystencka. Seniorowi przyznawany jest osobisty asystent, który towarzyszy mu podczas na przykład wizyt kontrolnych u specjalistów.

Doskonale wiemy, jak ważnym czynnikiem dla każdej osoby przewlekle chorej jest komfort i dlatego ważna jest dostępność usługi, jaką jest  wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego. Znajdują się w niej wszystkie przedmioty, które nie tylko ułatwią wykonywanie wszelkich działań pielęgnacyjnych, ale także zapewnią seniorowi większą samodzielność i niezależność. Usługa opiekuńcza to cenne wsparcie dla osób starszych w wykonywaniu codziennych czynności w domu.

Choroba, wiek i niesprawność mogą ograniczać człowieka w pewnym zakresie. Osoby borykające się z trudną sytuacją materialną i bytową mogą liczyć na pomoc, jaką jest mieszkanie chronione, w którym będą mogły normalnie funkcjonować. W trosce o bezpieczeństwo mieszkających tam osób, prowadzona jest również likwidacja barier architektonicznych na terenie ich zamieszkania.