teleopieka-w-liczbach-2

Teleopieka w liczbach – część 2

Teleopieka działa także poprzez monitorowanie objawów czynności życiowych, takich jak ciśnienie krwi, poziom cukru czy wysokość tętna i przekazywanie tych danych do centrum, gdzie są weryfikowane przez lekarza. Jeśli parametry życiowe podopiecznego znajdują się poza „normalnymi” zakresami, natychmiast wdrażane są odpowiednie działania medyczne. Usługi Teleopieki dopasowują się do usług świadczonych seniorowi przez rodzinę, przyjaciół i opiekunów długoterminowych.

Badania nad sprawnością funkcjonowania systemu Teleopieki przeprowadzone w Anglii objęły swoim zasięgiem aż 6191 pacjentów podlegających tej formie opieki. Projekt został  opracowany w celu zbadania efektywności tej formy usługi pod względem kosztów, skuteczności klinicznej, kwestii organizacyjnych, wpływu na opiekunów i kwestii związanych z zatrudnieniem. Skupił się na trzech stanach chorobowych podopiecznych : cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (COPD) i chorobie niedokrwiennej serca. Czytaj więcej

Jak system Teleopieki pomaga opiekunom pełnoetatowym?

Osoby starsze lub chore wymagają niejednokrotnie całodobowej obecności opiekunów i w takiej sytuacji system Teleopieki może pełnić funkcję uzupełniającą.

Osoby zatrudniane na stanowisko opiekuna całodobowego potrzebują w swojej ciężkiej pracy wsparcia. Seniorzy ze schorzeniami takimi jak Alzheimer czy Parkinson wymagają stałego nadzoru, tymczasem opiekun musi wykonywać jednocześnie mnóstwo czynności w miejscu, w którym sprawuje opiekę nad chorą i starszą osobą. Konieczne jest wychodzenie po zakupy, sprzątanie, gotowanie czy nawet odpoczynek. W czasie wykonywania tych czynności w mieszkaniu i poza nim, przydałaby się druga para oczu, która  kontrolowałaby zachowania podopiecznego i czuwała nad jego bezpieczeństwem lub potrzebami. Czytaj więcej

Opieka domowa

Teleopieka to rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka

Aktualna sytuacja demograficzna wymusza koncentrację na problemie większego wykorzystania nowoczesnej technologii w celu opieki nad zdrowiem starszych osób.

Dzięki rozwojowi medycyny ludzie żyją teraz dłużej, jednak większość z nich z przewlekłymi chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby krążenia i serca. Wiele osób starszych nie uskarża się na żadne schorzenia, jednak żyje z jakiś przyczyn samotnie. Nowoczesna technologia może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia obu tym grupom ludzi.

Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny określa formę teleopieki, jako niezwykle korzystne rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka, jakim są seniorzy, mający ograniczenia w zakresie mobilności. System zdalnego monitorowania stanu zdrowia osób starszych może pomóc w momencie, gdy zagrożone jest zdrowie i życie danej osoby w miejscu zamieszkania. Czytaj więcej

Senior

Standardy świadczenia usług specjalności geriatria

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii

Geriatryczne standardy opieki nad osobami w starszym wieku.

Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku, leczenie oraz pielęgnacja osób starszych będą we współczesnym świecie coraz bardziej aktualne. Aby pomóc ludziom w starszym wieku, należy wypracować taki system leczenia i pielęgnowania, który będzie jasno określał zadania lekarza, pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, pracownika socjalnego i wolontariusza. Standardy opieki medycznej nad ludźmi w podeszłym wieku mają stanowić nowy model i wzór postępowania z osobą starszą. Stosując te standardy zespół geriatryczny będzie miał możliwość „całościowego” podejścia do pacjenta i jego problemów. Czytaj więcej