teleopieka-w-liczbach-2

Teleopieka w liczbach – część 2

Teleopieka działa także poprzez monitorowanie objawów czynności życiowych, takich jak ciśnienie krwi, poziom cukru czy wysokość tętna i przekazywanie tych danych do centrum, gdzie są weryfikowane przez lekarza. Jeśli parametry życiowe podopiecznego znajdują się poza „normalnymi” zakresami, natychmiast wdrażane są odpowiednie działania medyczne. Usługi Teleopieki dopasowują się do usług świadczonych seniorowi przez rodzinę, przyjaciół i opiekunów długoterminowych.

Badania nad sprawnością funkcjonowania systemu Teleopieki przeprowadzone w Anglii objęły swoim zasięgiem aż 6191 pacjentów podlegających tej formie opieki. Projekt został  opracowany w celu zbadania efektywności tej formy usługi pod względem kosztów, skuteczności klinicznej, kwestii organizacyjnych, wpływu na opiekunów i kwestii związanych z zatrudnieniem. Skupił się na trzech stanach chorobowych podopiecznych : cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (COPD) i chorobie niedokrwiennej serca. Czytaj więcej

teleopieka-w-liczbach

Teleopieka w liczbach – część 1

Teleopieka to usługa umożliwiająca osobom starszym i przewlekle chorym niezależne życie w swoim domu pod zdalną opieką nad ich zdrowiem i nadzorem nad ich bezpieczeństwem. Prawie 100% starszych osób opowiada się za dostępem do tego typu usług w miejscu ich zamieszkania. Usługi Teleopieki zapewniają również spokój rodzinie, przyjaciołom i opiekunom seniorów , dzięki świadomości, że gdy nie są w stanie pilnować swoich bliskich, wykona to za nich perfekcyjnie system Teleopieki . Czytaj więcej

Asystent Seniora

Wsparcie seniora – specjalnie przeszkoleni asystenci.

Coraz więcej starszych ludzi potrzebuje w naszym kraju wsparcia. Kwestia niezbędnej pomocy dotyczy nie tylko osób starszych, ale także niepełnosprawnych. Właśnie dla takich ludzi bardzo szerokie możliwości stwarza teleopieka, która staje się coraz częściej wykorzystywaną usługą przez rodziny seniorów, ale również przez nich samych. Dla osób zagrożonych ubóstwem, w których grupie znajduje się duża ilość osób starszych, niezwykle ważną formą pomocy jest mieszkanie chronione. Czytaj więcej

Specyfika pacjenta starszego

Specyfika pacjenta starszego – polipatologia

Zawsze u wszystkich starszych chorych występuje nakładanie się zmian chorobowych na zmiany będące konsekwencją procesu starzenia się. Konieczność ich odróżnienia jest jednym z wyzwań geriatrii.

Jedną z najbardziej typowych cech pacjentów geriatrycznych jest wielochorobowość (polipatologia), czyli współwystępowanie kilku przewlekłych chorób. U pacjenta stwierdza się np. chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę, osteoporozę, chorobę zwyrodnieniową stawów i depresję. Współistnienie kilku jednostek chorobowych wynika z samego procesu starzenia się, ale jest też konsekwencją rozwoju medycyny i coraz większej skuteczności leczenia wielu chorób. Czytaj więcej

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych.

Każdy z nas pragnie czuć się we własnym domu dobrze i bezpiecznie. Jednak bywają takie sytuacje w życiu (wypadek, choroba przewlekła, niepełnosprawność), które sprawiają że człowiek ma ograniczoną zdolność do samodzielnego poruszania się czasowo lub na stałe.

W tym trudnym okresie chora osoba potrzebuje pomocy. Zagwarantować ją może teleopieka. Jest to nowoczesny, ale bardzo skuteczny sposób wsparcia osób potrzebujących. W ramach systemu teleopieka świadczonych jest wiele form pomocy, wśród nich znajduje się usługa asystencka. Seniorowi przyznawany jest osobisty asystent, który towarzyszy mu podczas na przykład wizyt kontrolnych u specjalistów. Czytaj więcej

Mieszkania chronione

Mieszkania chronione

Teleopieka to nowy rodzaj usług opiekuńczych. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym w chwili, gdy przebywają one bez opieki ze strony wykwalifikowanego personelu medycznego oraz rodziny.

Ludzie najbardziej potrzebujący, żyjący w biedzie, mogą skorzystać z możliwości przebywania w specjalnie do tego przygotowanym miejscu, jakim jest mieszkanie chronione.

Czytaj więcej

Teleopieka jako wsparcie dla osób starszych.

Istotnym aspektem idei funkcjonowania Teleopieki,  jako wsparcia dla osób starszych, jest redukcja traumatycznych przeżyć w grupie społecznej, jakiej jest dedykowany ten system.

Chodzi tu nie tylko o poczucie bezpieczeństwa w momencie, gdy osoba starsza, samotna lub niesamodzielna ma świadomość dyskretnej opieki, świadczonej w miejscu jej zamieszkania, ale także o fakt, że teleopieka sprawia, ze wielu seniorów nie musi opuszczać swoich domostw, gdy nie radzą już sobie w samodzielnym funkcjonowaniu.

Do tej pory jedyną alternatywą w takiej sytuacji było przeniesienie się do domu opieki. W Polsce pojawia się coraz więcej prywatnych domów opieki, ale niestety tylko znikoma ilość z nich spełnia standardy odpowiednie do przebywania w nich osób starszych i chorych. Głównym mankamentem tego typu miejsc jest mała liczba osób zatrudnionych do wykonywania usług opiekuńczych. Zdarza się, że na 3 opiekunów przypada około 60 do nawet 100 podopiecznych. Niemożliwością jest w takiej sytuacji zagwarantowanie odpowiedniej kontroli stanu zdrowia każdej osoby starszej.

Czytaj więcej

Nowe standardy opieki nad seniorami.

Królowa Szwecji promuje w Polsce nowe standardy opieki nad seniorami.

– Przez ostatnie 20 lat usilnie pracowałam na rzecz podniesienia świadomości w kwestii opieki nad ludźmi starszymi, w tym również osobami cierpiącymi na demencję. Fundamentem naszego działania jest opieka paliatywna skupiona na człowieku i kontrola symptomów. Istotne są również wsparcie rodzin, praca zespołowa, komunikacja i wzajemne relacje – podkreślała podczas swojej wizyty w Polsce Jej Królewska Mość Sylwia Sommerlath, Królowa Szwecji.

Królowa odwiedziła Polskę na zaproszenie Medicover i Fundacji Medicover. Okazją do zaproszenia był finał konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii, w którym studenci pielęgniarstwa przedstawiali swoje propozycje usprawnienia opieki nad osobami starszymi. Pierwszą edycję konkursu wygrała Natalia Duszeńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej projekt „Na marzenia nigdy nie jest za późno” proponuje stworzenie organizacji łączącej chorych z osobami, które chcą im pomóc, a w spełnianie marzeń seniorów angażować się mają organizacje pozarządowe i władze samorządowe.

Standardy opieki geriatrycznej. Organizacja opieki geriatrycznej.

Od przeszło ćwierć wieku działa w Łodzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Ludzie starsi chętnie korzystają z tej instytucji. Mogą korzystać z wykładów,
sekcji specjalistycznych (medyczna, prawna, społeczna, plastyczna,
artystyczna), gimnastyki, basenu, sekcji turystycznej oraz z lektoratów języków
obcych. Chętnych jest tak dużo, że sale wykładowe użyczane przez Uniwersytet
Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie są w stanie wszystkich pomieścić.
Obecnie jest około 600 osób czekających na korzystanie z zajęć U.T.W.
Od 1975 roku działała w Łodzi Poradnia Geriatryczna. Na jakiś czas została
rozwiązana, ale od prawie 2 lat ponownie wznowiła swoją działalność w bardzo
okrojonym zakresie. Ta wcześniej działająca Poradnia Geriatryczna spełniała
oczekiwania ludzi starszych. Duża poczekalnia dawała możliwości Czytaj więcej